Exhibitionisme op het Internet

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Google en uw privacy

 

Zaterdag, leesdag. Naast blogs wordt er aardig wat neergeschreven in dag-, week- en maandbladen. Ik maak regelmatig een selectie en deze keer viel mijn oog op de opinie van Johan Zwiekhorst in Data News. Johan is één van de betere IT-journalisten die al regelmatig de onvolkomenheden van Microsoft heeft aangehaald (gelukkig schrijft hij niet dagelijks ) en zeer objectief is in zijn analyses. Ik herneem een aantal van zijn recente Google ‘wist-je-datjes’ en verwijs voor de rest naar zijn artikel :

 

  1. Wist U dat zodra U gebruik maakt van Google de zoekmachine een ‘cookie’ aanmaakt op uw pc dat vervalt in 2038 ? U geeft dus Google de toestemming om tot 2038 uw pc ‘een beetje’ in het oog te houden
  2. Wist U dat bij Google berichten nooit worden gewist ? Uw mail blijft dus ‘beschikbaar’ om allerlei informatie te blijven ‘verstrekken’ over uw profiel
  3. Wist U dat Google geen informatie over U verzamelt “tenzij u die zelf bewust en uitdrukkelijk heeft verstrekt” ? Ik zit nog steeds bewust voor mijn PC, ook op dit uur

 

Denk er even aan wanneer U een Google search doet of wanneer U –via Google- een email verstuurt. “Big Brother is watching you” maar dat gelooft U natuurlijk niet van een bedrijf zoals Microsoft. Ik wil hier niet in een polemiek treden maar verwijs naar het recente artikel van Johan. In een Snoecks almanac (zie mijn blog van gisteren) geeft men zich bewust bloot maar op het Internet geeft U zich bloot zonder dat U het weet.

 

Laat ons samen zoeken, niet ‘googlen’, naar de juiste oplossing voor deze nieuwe privacy uitdaging.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com 

Schoten

29 april 2006 23:30

 

PS Deze keer geen enkele link naar andere websites. Je weet maar nooit of uw cookie meekijkt. Het artikel van Johan kan U vinden op pagina 6 van Data News nr16 van 28 april 2006. Of beter, stuur een mail naar johan@zwiekhorst.be. Johan stuurt met alle plezier zijn verhelderend artikel over ‘Google en uw privacy’ rechtstreeks naar uw email adres, zonder tussenkomst van regel’zoek’neven zoals Google en MSN.

Eindelijk op de voorpagina van Knack

Beste vrienden en vriendinnen,

 5000/maand of 60000/dag ?

We zijn bijna een maand bezig maar vandaag passeerde mijn blog reeds de kaap van de 5000 ‘hits’. Bovendien heb ik hier en daar contact met mijn lezers die via segers_bruno@hotmail.com feedback en/of suggesties geven. En indien U “bruno segers” als zoekterm intikt bij MSN Search of Google dan prijkt Bruno’s dagboek" bovenaan. Test maar. Last but not least, vandaag 28 april haalde mijn blog de voor(web)pagina van Knack. Trui Engels plaatst niet alleen Tante Celle naast Tom Boonen maar stelt ook dat “Segers weet duidelijk meer te vertellen dan zijn Amerikaanse collega”. Ik heb Trui Engels nog nooit ontmoet maar ik ben deze onbekende meid een eeuwige dankbaarheid verschuldigd. Trui krijgt vandaag dé trui maar ze moet me wel haar maten mailen  

Back to reality echter. In het land der blinden is éénoog koning en we moeten dringend met beide voeten op de grond komen : 

  1. In de Trends van deze week schreef Marc Buelens een zeer interessant artikel over de multitasking-generatie met als titel ‘Wees jong van hart: lees deze column terwijl U chat, zapt, sms’t en TV kijkt’. Een prachtig artikel over de screenagers, de nieuwe generatie, die graag verbonden is en blijft met om het even wie, om het even waar en wanneer. Maar dat je kan chatten, zappen, sms’en én bloggen was de schrijver vergeten
  2. In De Tijd van vandaag een ander artikel van Kristien Vermoesen over ‘Een blog als voltijdse job’. Met haar vrouwelijke intuïtie heeft deze pientere dame mijn verborgen agenda reeds ontdekt; elke dag mijn visie op de wereld neerschrijven op een weblog of internetdagboek, reageren op de commentaren, en ondertussen de centen zien binnenstromen. Tot mijn grote spijt geen enkele vermelding, zelfs niet off-the-record, van mijn dagelijks bloed, zweet en tranen in haar degelijk artikel. Perfect logisch eigenlijk want ik verdien niets aan mijn blog en kan alleen maar mijn Internet voor Iedereen PC fiscaal aftrekken
  3. Ik ben trots met mijn 5000 ‘hits’ per maand maar da’s een peulschil vergeleken met de 60000 hits per dag van www.zattevrienden.be, een populaire webstek in Vlaanderen

De leescijfers moeten dus omhoog. Meer hits. Ik ga binnenkort op stage bij VTM (de Vrienden van Tony Mary), maar in afwachting een simpele truuc. Mijn internet dagboek moet sexier klinken, de blog moet een inslaande naam krijgen. Gedaan met Bruno’s dagboek, ik ga voor Bruno’s BlogBoek (bijnaam Bruno’s BlufBoek). Ik dacht eerst aan www.bbb.be of www.bbb.com als webstek maar die namen zijn ingenomen en bovendien heb ik gisteren IeBéBéTé en alle andere nietszeggende afkortingen al onderuit gehaald. 

www.brunosblogboek.be is zojuist via Hostbasket in handen van uw dienaar, het wordt het eerste internetdagboek met een jaarlijkse hardcopy uitvoering. Op het Internet ga ik dagelijks de concurrentie aan met www.zattevrienden.be en op de Antwerpse Boekenbeurs ga ik jaarlijks met Bruno’s BlogBoek 20XX de concurrentie aan met Snoecks 20XX. Ik heb echter geen fototoestel nodig om mensen in hun blootje te zetten, een toetsenbord zal volstaan

Tot morgen !

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com
Schoten
28 april 2006 23:50

PS Bij gebrek aan zatte vrienden even de vraag aan al mijn andere vrienden, familieleden en relaties om mijn webstek dagelijks bij iedereen te promoten. Men maile het voort.

De wens van Wim

Beste vrienden en vriendinnen,

 

家乐福

 

Jullie kennen intussen mijn passie voor de electronische snelwegen in België. We hebben niet alleen het dichtste en meest verlichte ‘traditionele’ wegennetwerk maar we hebben ook krachtige electronische snelwegen zowel onder als boven de grond. De digitale kloof wordt bovendien hoe langer hoe kleiner want binnenkort heeft iedereen een GSM en/of een PC. En dan kunnen we allemaal die e-highways op. Maar dat is niet voldoende. In deze nieuwe digitale geconnecteerde wereld is er vooral behoefte aan een nieuw soort toepassingen, toepassingen die in het verleden immers niet mogelijk waren. En waarom zouden we in Vlaanderen niet aan de basis mogen liggen van deze nieuwe kenniseconomie ? Alle factoren liggen hier gunstig. En er zijn (nog) geen files op de e-highways.

 

Daarom heeft de Vlaamse regering enkele jaren geleden het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie in het leven geroepen, gericht op de Informatie- en CommunicatieTechnologie in het algemeen, en de ontwikkeling van breedband toepassingen in het bijzonder. Kortom het IBBT.

 

Vandaag was ik weer op een vergadering van het IBBT en elke dag beklaag ik onze Algemeen Directeur Wim De Waele. Wim De Waele is de kruising tussen Steve Jobs en Patrick Janssens, heeft visie, presence en flair maar volgens mij lacht iedereen zich te pletter wanneer Wim zichzelf introduceert. Aangenaam, Wim De Waele, van het IeBéBéTé. Van het wat ? Ofwel denken de mensen dat Wim Chinees praat ofwel horen ze het onmiddellijk in Keulen donderen. Het IBBT doet multidisciplinair onderzoek rond spits(software)technologie maar de afkorting heeft meer weg van de ‘oubollige’ NMBS, RTT of BRT.

 

IBBT roept helemaal niets ‘cools’ op, laat staan dat het een ‘wave’ probeert in gang te zetten waarop we met zijn allen kunnen gaan ‘surfen’ om al die ‘flashy’ nieuwe toepassingen en de daarmee samenhangende ‘spinoffs’ en ‘IPO’s te realiseren.

 

Wie kent de VVM ? Niemand kent de Vlaamse Vervoer Maatschappij maar iedereen kent De Lijn. Buschauffeur bij de VVM ? Niks van, maar wel chauffeur bij De Lijn, da’s pas fijn. Laat ons met zijn allen ingaan op de ‘wens van Wim’ en –in analogie met de tandem De Lijn/VVM- zo snel mogelijk een roepnaam, een echte "brand" verzinnen voor het IBBT. Mijn voorstel is Wave of Cool maar stuur vlug een beter idee naar wim.dewaele@ibbt.be vooraleer de kerel depressief wordt. In het kader van het Internet voor Iedereen project is uw suggestie bovendien fiscaal aftrekbaar.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com

Schoten

27 april 2006 23:50

 

PS Laat ons onmiddellijk denken aan een “brand” die ook bij de Chinezen aanslaat want daar ligt binnenkort de markt, voor iedereen. Carrefour schrijf je als 家乐福 in het Chinees, klinkt als jia le fu en betekent “thuis geluk succes”. Carrefour is dus klaar voor China maar met IBBT hebben we nog een weg te gaan in Vlaanderen, België en de rest van de wereld tot aan China.

De aan(deel)houder wint

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Ouders kiest men niet, aandeelhouders ook niet

 

Het eerste deel van bovenstaande uitspraak kwam jaren geleden –goed bedoeld- uit de mond van mijn broer maar bezorgde onze beide ouders toch kippenvel voor de rest van hun leven. Mijn broer en ik hebben onze ouders dan wel niet gekozen maar we hadden allebei wel geluk dat we in een warme nest werden grootgebracht. Bij deze even onze dank. En excuses voor de uitspraak.

 

Het tweede deel van de uitspraak komt van Willy Bosmans, voormalig CEO Electrabel, toen die begon vast te stellen dat ‘duistere krachten’ (ik moet immers politiek correct blijven) een tweede Suez-kanaal aan het graven waren tussen Parijs en Brussel. Blijkbaar is Willy’s uitspraak ooit vertaald geweest naar het Frans want da’s voor mij de enige verklaring waarom deze competente man plots van de voorgrond verdween.

 

CEOs kiezen hun aandeelhouders inderdaad niet, ze kiezen zelfs hun bestuurders en voorzitter niet. Als lid van de VTM (de Vrienden van Tony Mary) heb ik daarom met belangstelling de uitspraken van de VRT Gedelegeerd Bestuurder gevolgd over het ontwerp van decreet. In de toekomst kunnen bestuurders, die je zelf niet gekozen hebt, daar misschien beslissingen gaan nemen die je niet gevraagd hebt. VRT mag dan wel een openbare omroep zijn maar op den duur moeten we als aandeelhouders (we betalen immers allemaal belastingen) maandelijks het kieshokje in om –i.p.v. de Gedelegeerd Bestuurder-  voorstellen te maken voor de agendapunten van de Raad van Bestuur. Wees gerust, zo ver komt het nooit, want Tony is een man van de consensus, niet van het compromis.

 

Het is allemaal niet evident hoor; Corporate Governance, een Voorzitter, een Raad van Bestuur, een Gedelegeerd Bestuurder of Algemeen Directeur. Je hebt allemaal goede bedoelingen, je hebt elkaar weliswaar niet altijd gekozen en je moet toch op regelmatige basis samenwerken, discussiëren en beslissingen nemen. Dikwijls wordt er dan buiten de vergadering meer over elkaar dan tijdens de vergadering met elkaar gepraat. Geef mij maar een korte en krachtige ‘Open discussie achter gesloten deuren’, een conclaaf tot er witte rook uit de schouw komt. Maar dat zou bij de VRT wel eens langer kunnen duren dan bij de verkiezing van Paus Benedictus. Ik kijk alvast uit naar de rooksignalen uit het omroepgebouw ! Of uit het Vlaams Parlement ?

  

Tot morgen !

 

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com

Schoten

26 april 2006 22:50

 

PS Ook juist een Raad van Bestuur achter de rug van een cruciaal Vlaams startup project. Prachtige club complementaire bestuurders en een jong, gedreven team resp. geleid door een voorzitter en een algemeen directeur die elk uniek zijn in hun soort. En toch hebben Proximus en Mobistar weer aardig wat geld verdiend vooraf en achteraf. Ik, de witte ridder, zal als volgende Raad van Bestuur een bedevaart naar Rome voorstellen.

Zegt hij het of zegt hij het niet ?

Beste vrienden en vriendinnen,

 

I feel like I’m pissing in the Missisippi and the water doesn’t get warmer

 

Gisteren ontmoette ik toevallig Pierre-Jean Everaert in Antwerpen. Eén van die Belgen die het ‘gemaakt’ hebben in het buitenland; topposities bij internationale voedingsbedrijven en ten tijde van Centurion (één van de grootste veranderingsprocessen bij Philips) als Executive Vice President naast CEO Jan Timmer. Tijdens deze operatie poneerde Everaert zijn uitspraak; niet over de opwarming van de aarde, maar over de opwarming van de Missisippi. Een kanjer van een uitspraak die af en toe naar boven komt in management boeken, in de pers en die nu mijn blog siert.

 

Everaert woont in New York en in Leuven want tot mei is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van Inbev. Vandaag heb ik de ganse dag aan hem gedacht. Vandaag leidt hij immers zijn laatste Algemene Aandeelhoudersvergadering en zal hij –samen met CEO Carlos Brito- uitleg moeten verschaffen over de performantie van de Belgisch-Braziliaanse groep, the biggest global local brewer. Inbev doet het niet slecht, krijgt goede quoteringen van de internationale analisten maar krijgt in België en Leuven de wind vooraan. Je bent dus nooit de ‘sant in eigen land’. Jaren waren wij als Belgen jaloers dat niet een Belgisch bedrijf maar Heineken, met het groene flesje, de grootste speler was op de wereldmarkt. Inbev (ex-Interbrew, ex ‘de Stella’) is intussen overal aanwezig en heeft zich ook verenigd met al het beste uit Brazilië (U weet wat ik bedoel, kijk maar naar de vorm van het Brahma flesje). En nu zijn we weer niet tevreden …

 

Er blijft immers één groot probleem, om competitief te zijn en te blijven, moet er afgeslankt worden. Ook in de thuismarkt. Pierre Celis verkocht ooit zijn merk aan de Stella en ging Celis White brouwen in het midden van de States maar Hoegaarden sluiten en dat natuurbier gaan brouwen in de ‘raffinaderij’ van Jupille is voor de Belgische bierkenner echter een ‘contradictio in terminis’, heiligschennis. En aangezien er in België zowel binnen als buiten Inbev aardig wat bierkenners zijn zal het een hele uitdaging zijn om alle aandeelhouders te overtuigen dat de groep wereldwijd goed tot zeer goed bezig is. Ik vraag me af wat Pierre-Jean achteraf binnenskamers –na zijn laatste aandeelhoudersvergadering- tegen zijn CEO en bestuurders gaat zeggen. Misschien wel iets over de Missisippi  

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

25 april 2006 23:50

 

PS Aan tekst en beeld zal het niet liggen. Pierre-Jean is niet alleen een vlotte prater maar één van de weinige executives die Microsoft Powerpoint beheerst als de besten en zelf zijn slides kan maken.

The elevator pitch

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Een doorbraak in 30 minuten

 

Jaren geleden leerde ik dat een visie slechts een echte visie is wanneer je ze 1) op een bierviltje kan schrijven en 2) in een lift kan uitleggen. Vandaag heb ik weer de bevestiging gekregen dat je ‘in business’ een doorbraak kan realiseren of ‘to-the-point’ komen in 30 minuten. We hadden vandaag verschillende activiteiten met onze CEO Steve maar bij de 3 top meetings kwamen we in 30 minuten ‘ter zake’.

 

Je realiseert dit alleen wanneer

 

  • De juiste mensen rond de tafel zitten
  • Al deze mensen degelijk voorbereid zijn
  • Iedereen het eens is over het agenda

En dus weer bewezen dat het grootste gedeelte van succes in de voorbereiding ligt en een veel, veel kleiner deel in de uitvoering. Bij deze mijn dank aan alle betrokkenen voor de voorbereiding van de voorbije weken. Steve en ik hadden maar uit te voeren; hoe minder meetings hoe meer beslissingen.

 

Iedereen in België kent intussen de uitspraak van Steve Stevaert na het sp.a verkiezingssucces “ik had maar in te koppen”. Wel, onze Steveb heeft er vandaag ook wat binnen gekopt. Snel en keihard, ondanks zijn kale schedel. Thanks Steve, doe het morgen in Duitsland nog eens over.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com

Brussel – Abelag Airport

24 april 2006 18:30

 

PS En nu snel naar Antwerpen, voor wat meer uitleg van Richard Barrett over ‘De waarden van mijn bedrijf’. Even theorie en praktijk toetsen.

Ssst, Steve slaapt …

Beste vrienden en vriendinnen,

 

I love our CEO

 

Jaren geleden stond mijn vader op de barricade voor de 5-dagen/40 uren werkweek. Hij zal waarschijnlijk niet trots zijn dat zoonlief op een zondagnamiddag al aan het werk is maar ons beroep heeft echter een aantal voordelen. Eén daarvan is dat ik unieke mensen van heel dichtbij kan ontmoeten. En vandaag –en morgen- is het weer een hoogdag.

 

In de late namiddag is Steve Ballmer (intern praten we over steveb en billg) geland en we zijn weer vertrokken voor iets meer dan 24 uur Steve in België; alles rond Brussel, morgenochtend Europees en na de middag Belgisch. De briefing is juist achter de rug, Steve slaapt hier wat verder, we zijn klaar voor morgen, een dagje met onze Chief Executive Officer. Ik noem Steve liever onze Chief Execution Officer en vooral onze Chief Energy Officer.

 

Op het web circuleren de vele movies die een bepaald beeld van Steve cultiveren maar –ook vandaag- voelde ik weer onze Chief Energyzer tijdens het persoonlijk gesprek. Iemand die niet alleen mijn batterijen maar ook de batterijen van klanten, partners en medewerkers oplaadt. Naast visie en charisma koppelt Steve een hoge IQ en EQ immers aan aardig wat passie en energie; iemand die je in een gesprek van 15 minuten niet alleen intellectueel uitdaagt door zijn scherpe vragen maar daarnaast ook stimuleert om er –samen met hem- iets aan te doen. Niet alleen denken, ook doen. Dus niet alleen een CEO maar een coach die zijn medewerkers ‘bezielt’ en daarmee het credo van Microsoft ‘Enable People and Businesses to Realize Their Full Potential’ dagelijks in praktijk zet. Van visie naar actie, letterlijk én figuurlijk.

 

Als die kerel de Rode Duivels zou coachen dan won België eindelijk de Wereldbeker. Zeker weten. Zelfs de Brabanconne leren neemt minder dan 5 minuten voor iemand met zulke brainpower. Steve is spijtig genoeg reeds coach bij de basketball ploeg van zijn zoon en fulltime CEO voor Microsoft. René Vandereycken kan op beide oren slapen . De KBVB moet echter wel weten (zie verleden week) dat Microsoft aardige contacten in China heeft. Je weet maar nooit hoe toekomstige Wereldbekers zullen gewonnen worden .

 

Tot morgen !

 

Bruno Segers – segers_bruno@hotmail.com

Ergens in Brussel

23 april 2006 23:15

 

PS Intussen heb ik ontdekt dat er ‘al’ 4 CEOs bloggen in Belgie maar ‘slechts’ 1 dagelijks. Ik zal het Steve morgen vertellen. Ofwel zegt hij dat ik goed ben ofwel zegt hij dat ik gek ben. Want ook bij Steve is het –zoals met alle software- binair, een 0 of een 1, het ene of het andere. No Belgian compromise.