Drama’s bij meetings en miljonairs

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Death by Meeting and Death with Millions

 

Topsporters die niet graag trainen, chirurgen die niet graag opereren, bakkers die geen brood lusten …. er zijn honderden voorbeelden maar niets is zo erg als zakenlui die niet graag vergaderen. En waarom vergaderen de meeste zakenlui niet graag ? Gewoonweg omdat ze niet goed vergaderen. Dat kon ik vandaag weer ondervinden.

 

De meeste vergaderingen zijn immers eentonig en inefficiënt. En niemand neemt graag deel aan eentonige en inefficiënte vertoningen. Vergaderingen zijn eentonig bij gebrek aan drama of conflict omdat teveel mensen gefocused zijn op het vermijden van spanningen en het tijdig afsluiten. Voorzitters moeten redenen zoeken om te provoceren, dat zorgt voor gepassioneerde discussies en daardoor betere beslissingen. Daarnaast verlopen vergaderingen inefficiënt bij gebrek aan contextuele structuur; alles wordt doorgaans op dezelfde manier afgewerkt. We kunnen efficiënter werken als we verschillende soorten vergaderingen opzetten met verschillende doelstellingen.

 

Geef mij maar wat drama –Een open discussie achter gesloten deuren- in elk van de 4 soorten meetings die Patrick Lencioni aanhaalt in zijn bestseller Death by Meeting; de dagelijkse check-in, de wekelijkse tactische, de maandelijkse strategische en de trimestriële off-site. Allemaal in een verschillend formaat en verschillende succesfactoren.

 

Hopelijk heb ik deze middag niet teveel drama gecreëerd op de Raad van Bestuur daar bij i-city in Hasselt. Tessa Vermeiren heeft het deze week alvast wel gedaan in haar editoriaal van de Weekend Knack. N.a.v. de Millionairefair stelt ze duidelijk dat veel geld niet altijd samen gaat met goede smaak en dat de gewone mens zich al te graag vergaapt aan de rijken en pseudorijken van deze wereld. En toch kan je met veel geld andere mensen wel een beter leven geven en gelukkiger maken. Waar ze prompt het voorbeeld geeft van de Bill and Melinda Gates Foundation. Waarvoor dank.

 

Ik ga aan mijn collega’s in Hasselt het Death by Meeting boek cadeau doen en vraag hierbij aan alle welgestelde lezers te doen zoals Bill en 50 % van hun persoonlijk vermogen te besteden om de wereld beter de maken. Anders wordt het toch Death with Millions en wat heb je daar nu aan ?

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

31 mei 2006 23:45

 

PS In lijn met mijn verzoek voor wat meer drama heb ik zojuist vastgesteld dat onze anonieme blogger Banker (Bruno’s Blogboek 28/05) zijn naam heeft vrijgegeven ! Wow.

Morgen geen zorgen

Beste vrienden en vriendinnen,

 

De toekomst is prachtig

 

Wat een dag! Het regende pijpenstelen (of is het nu pijpestelen met de nieuwe spelling) maar de toekomst wordt prachtig. En niet alleen het weer.

 

De toekomst heb ik ontdekt op het Media Morgen congres dat de VRT organiseerde in Metropolis te Antwerpen. We zijn een dichtbekabeld land en daardoor kunnen we een enorme voorsprong uitbouwen in nieuwe media toepassingen. En een aantal sprekers schetsten een prachtig beeld :

 

  • Uit vorige blogs kent iedereen mijn sympathie voor Tony Mary (getuige daarvan mijn V(riend) T(ony) M(ary) sticker op de wagen) en zijn correcte visie over de technologie en de media van morgen
  • Minister Geert Bourgeois sprak van een evolutie en geen revolutie maar toen hij het woord ‘remmende voorsprong’ gebruikte stelde ik mij de vraag of het een evolutie vooruit dan wel achteruit wordt, stilstaan is immers achteruit gaan
  • De kerels van Google dachten een primeur te hebben om de Long Tail aan Vlaanderen te komen presenteren maar dat gebeurde al in mijn blog van 11/05
  • Jo Caudron, onze Vlaamse internet pionier, introduceerde –jaren na de 4Ps van marketing guru Philip Kotler– zijn 4 Cs van de media van de toekomst: Content, Controle, Convenience en Communities
  • Een Nederlander met een engelse voornaam (Michael) en een duitse achternaam (Kögeler) die in Vlaanderen woont maar geen Frans (en ook geen Vlaams ) praat presenteerde daarom in het Engels de Microsoft consumer strategie; Microsoft heeft een visie, een televisie ! En als we niet alles in Windows mogen stoppen dan stoppen we gewoon Windows in alles, in elk scherm(pje)
  • Greg Dyke, voormalig CEO van BBC, sloot het congres af en dat was een foutje. Met zijn bekende oneliner had hij het congres moeten openen “When a public broadcaster is bad, it is bad. When a public broadcaster is good, it’s even worse

Er is echter niet alleen een toekomst voor de media maar ook een toekomst voor onze kinderen. Jessie De Caluwé modereerde voor de 25ste keer een debat in een Vlaamse gemeente met een panel van bedrijfsleiders in het kader van de actie Jij Bent Flanders’ Future. Ik was erbij ’s avonds in het panel in Brasschaat en het was fun. U was er niet maar gelukkig bestaan er websites.

 

“Durf en innovatie in onze cultuur injecteren”  was de conclusie om 22 uur maar dat had ik al begrepen om 17 uur bij de afsluiting van het VRT congres. Misschien moeten Fientje en Geert maar eens wat aan jobrotatie doen binnen de Vlaamse Regering.

 

Tot morgen!

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

30 mei 2006 23:15

 

PS Oh ja, de kerels van Google weigerden een VRT-interview samen met Microsoft. En toen had ik nog niet verwezen naar het artikel van Johan Zwiekhorst over de Google privacy inbreuken. Dat is bij deze rechtgezet.

Er is meer dan 1 digitale kloof

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Een open discussie achter gesloten deuren

 

Het voelde een beetje surrealistisch aan deze middag. Een themalunch over de digitale kloof. Bij de Club van Lotharingen. In het kasteel Fond’Roy, een prachtige lokatie in Ukkel. Destijds 1 van de (vele) bezittingen in België van Joseph-Désiré Mobutu, de redder des vaderlands in Zaïre (of de Congo volgens ons ma) maar zo heeft men het ter plaatse daar in Afrika (de oorsprong van de mensheid – zie mijn blog van 03/04) nooit begrepen. Dat waren pas kloven; de kloof tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid, tussen blank en zwart en tussen verarmen en verrijken. En in dat kader mijn betoog over de verschillende kloven in de nieuwe digitale wereld. Het zal je maar overkomen.

 

Nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) is overal aanwezig. Digitalisering staat op economisch, maatschappelijk en educatief vlak centraal. We live in a new world but it’s not a brave one yet.

 

Sommigen vallen immers uit de boot omdat ze geen toegang hebben tot de nieuwe technologieën (internet, PC, GSM) bij gebrek aan financiële middelen of omdat het hen ontbreekt aan kennis en vaardigheden om er optimaal gebruik van te maken. Zo ontstaat een eerste digitale kloof tussen ICT-armen en ICT-rijken. Omdat mensen ‘het’ niet hebben of ‘het’ niet kunnen gebruiken.

 

Maar er is meer. Aangezien de (technologische) veranderingen elkaar sneller opvolgen dan het tempo waarmee we leren ontstaat er –ook bij de ICT-rijken- een tweede kloof. Zij kunnen immers niet maximaal gebruik maken van de mogelijkheden omdat ze geen tijd nemen om ‘bij te blijven’. De tweede kloof heeft niets met hebben of kunnen te maken maar wel alles met willen.

 

Daarom zijn er 3 stappen naar The Brave New World :

 

  1. Projecten zoals Internet voor Iedereen zodanig dat iedereen ‘het’ heeft
  2. Projecten zoals Seniorennet, Digikids zodanig dat iedereen ‘het’ kan
  3. Een goede schop onder de kont van al de ICT-rijken die ‘het’ niet willen

Futuroloog Alvin Toffler gaf alvast een stevige schop (en ik schreef het al in mijn blog van 05/05) met zijn uitspraak “de ongeletterden van de 21st eeuw zijn niet zij die niet kunnen lezen of schrijven maar zij die niet in staat zijn om constant bij te leren, af te leren of te herleren”. Een beter pleidooi voor levenslang leren, bijblijven of veranderen ken ik niet.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

29 mei 2006 23:15

 

PS Het was inderdaad een open discussie achter gesloten deuren maar ik heb moeten vaststellen dat er nog aardig wat managers zijn met een ‘gesloten’ mind voor de nieuwe wereld en al zijn veranderingen. Daarom deze uitsmijter, niet van Toffler, maar van Segers ‘If you can’t manage the change, you‘ve to change the management’. Vraag het maar aan Joseph-Désiré, nu ook passé.

Graag 60000 € subsidie voor een hardwerkende blogger

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Bert, je t’adore

 

Trouwe lezers hebben vastgesteld dat het de voorbije dagen stiller dan gewoonlijk was op mijn blog. Bovendien heb ik ook geen enkele lyrische ontboezeming gepleegd over het unfaire verlies van ons aller Kate Ryan tijdens de voorronde van het Songfestival.

 

Maar voor alles is een verklaring en dat kan ik –nu de onderhandelingen zijn afgesprongen- eindelijk in alle sereniteit toelichten.

 

Onze Vlaamse Minister van Cultuur Bert Anciaux heeft al een tijdje het bloggen onder de knie (een andere knie dan die van Kate weliswaar) en steekt al zijn politieke vrienden de loef af. ‘In het land der blinden is éénoog koning‘ hoor ik U al beweren maar een kort bezoek aan de blog van Bert en de rest van zijn webstek is zeker de moeite waard. Een kroonjuweel, een Vlaams Minister van Cultuur waardig.

 

Welnu, Bert heeft als één van de eersten het bloggen ontdekt en is ervan overtuigd dat het Eurovisie Songfestival weldra achterhaald zal worden door het Euro Blogfestival. Wie eerst zaait eerst maait denkt Bert en daarom stelt hij 60000 € subsidie ter beschikking voor elke Vlaming die ‘het bloggen niet kan laten’. Natuurlijk is (was) Bert ook in contact met ondergetekende voor deze aantrekkelijke steun. Onderhandelingen zijn intussen afgesprongen omdat Bert ontdekt heeft dat alleen gemaskerden (kijk maar naar het Finse Lordi dit jaar) een kans op winst maken. Daarom wil hij de subsidie alleen maar verlenen aan mensen die hij niet kent. Een anonieme blog ? Mij niet gezien.

 

Tot morgen!

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

28 mei 2006 16:45

 

PS Volgens mij maakte anonieme blogger Banker bij Bert een goede kans op 60000 € tot hij zijn quote van de week plaatste “Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys – P.J. O’Rourke”

Eerst wit dan bruin, eerst uitgeven dan aftrekken

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Eerst uitgeven, dan aftrekken

 

Het is U deze week misschien niet opgevallen maar de strategie van de overheid is gewijzigd. We hebben de fameuze bruine enveloppe nog niet ontvangen waarmee we ons jaarlijks lidmaatschap van de NV België kunnen vernieuwen. Daarentegen hebben we een witte brief van de federale regering ontvangen met de namen van 3 ministers onderaan. Een brief waarin elk lid van de NV België (volgend jaar) iets kan (terug)krijgen …

 

Bijna 6 weken na de announcering (zie blog 18/04) is de Internet voor Iedereen boodschap nu ook bij elk gezin in de traditionele brievenbus beland. Waarschijnlijk heeft De Post geprobeerd de witte brief stiekem achter te houden omdat er op het internet geen postzegels meer worden gebruikt. Maar de inhoud is zeer duidelijk. Binnen een maand ontvangen we de bruine enveloppe met het belastingsnadeel, deze week ontvangen we een witte brief met een belastingsvoordeel. Niet alleen het belastingsvoordeel maar ook wat U allemaal moet krijgen staat netjes in het rood aangeduid.

 

Nu zo snel mogelijk naar een computerverdeler om ons IVI-pakket aan te schaffen. Hou er wel rekening mee dat sommige computerverdelers U alles behalve het IVI-pakket zullen aanbevelen. Niet omdat het IVI-pakket niet goed is of niet compleet maar wel omdat daar minder marge wordt op gemaakt of omdat niet iedereen het pakket kan verdelen. Eén ding staat echter wel vast met een IVI-pakket; volgend jaar kan U de  belasting online invullen én van een belastingsvoordeel genieten én dagelijks van mijn blog genieten. En zo kan de bruine enveloppe –eindelijk- samen met het oud papier verdwijnen.

 

Tot morgen!

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

27 mei 2006 22:45

 

PS Hopelijk maken de computerverdelers het niet te bont. Vooraleer ze het weten krijgen ook zij met een vestigingswet te maken …

Onderneem ook eens iets ….

 

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Entrepreneurs are often difficult to understand. Their ideas require translation, or a critical apparatus to be broadly understood. But such is the case with poets. Entrepreneurs are the poets of business. They do not do it for money. They do it to change the world. They are my heroes – Jason Pontin, editor Red Herring

 

Over ondernemers wordt veel gezegd en geschreven maar voor mij blijft het grootste verschil dat ondernemers eerst hun geld in hun idee stoppen terwijl ‘traditionele’ bedrijfsleiders onmiddellijk geld krijgen om een onderneming te runnen. Een wereld van verschil ….

 

Ik moest er vandaag weer aan denken bij het bekijken van de business plans van City Live, de spin-off die gepland wordt binnen i-city (zie blog 19/04). Terwijl de meerderheid van België een brugdag neemt zat ik samen op kantoor voor een brainstorm met een aantal ‘believers’. Op die manier hebben ze weer een dagje gewonnen en elkaar nog wat gekker gemaakt rond de nieuwe wereld die zal ontstaan wanneer zo goed als iedereen een ‘mobile device’ zal hebben of worden (zie blog 09/05).

 

Tot morgen!

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

26 mei 2006 19:00

 

PS Ondernemers zijn dichters, nu weet ik waarom er in Limburg zoveel ondernemers zijn, ze praten als dichters !

Echt Antwerps Theater

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Zonder dwarsliggers rijdt geen trein

 

Echt Antwerps Theater ? Daar moet je in Antwerpen toch geen schouwburg voor bezoeken, hoor ik U al zeggen. Voor iedere buitenstaander speelt elke Antwerpenaar immers dagelijks een prachtig toneelstuk met zichzelf in de hoofdrol. Alleen is hij zich er niet van bewust. En toch ….

 

Sinds Romain Deconinck heeft Gent de Minard maar dankzij Ruud De Ridder heeft Antwerpen bijna 25 jaar een Echt Antwaarps Teater (ooit kom ik wel te weten waarom er in een Antwerps theater geen h staat en in een Gents wel). Normaal vindt U ons op een terraske op Sint-Anneke of de Groenplaats voor een portie Antwerps openluchttheater maar in deze ijstijd ben ik maar al te blij dat Ingeborg nog een toneelstuk heeft ingepland in die Antwerpse microkosmos, VTM in het klein. Theater met echte Antwerpenaars op de scène, voor echte Antwerpenaars in de zaal. Ne stommen titel (Amaai, mijne rug), een stom stuk maar toch altijd plezier. Ik kijk ernaar uit.

 

Een paar maanden geleden ontdekte ik toevallig dat zoon Sven De Ridder en ikzelf meer dan onze liefde voor Antwerpen gemeen hebben. Na een lange babbel in den ‘Black Out’ kwam Sven plots met een artikel uit De Morgen aandraven. Tijdens een paginagroot interview had ik ooit zijn persoonlijk levensmotto ‘Zonder dwarsliggers rijdt geen trein’ tot het mijne gemaakt. Sven nam het me niet kwalijk maar als revanche had hij ooit een Bruno ten tonele gevoerd die alles deed behalve ‘ja knikken’.

 

Acteurs blijven me boeien. Ze hebben iets. Het seizoen 2006-2007 is reeds gepland. Toch hoop ik dat Sven me ooit vraagt om mezelf te zijn in één van hun stukken. De titel is makkelijk, iets in de aard van ‘Vandaag directeur, morgen aan de deur’ of ‘Als mijn vrouw de winkel verlaat is de winkelier binnen’. Misschien vraagt hij het vanavond …

 

Tot morgen!

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

25 mei 2006 17:45

 

PS Bert Anciaux moet ook maar eens gaan kijken naar het Echt Antwaarps Teater, hij moet alleen zijn toegangsbewijs betalen want die kerels draaien hun theater zonder subsidies. Kate Ryan mag alvast een stage komen doen in Antwerpen.