Ik ben niet kwaad … ik ben ….

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Van woest naar trots

 

Een echte kennismaatschappij en netwerkeconomie kunnen we pas uitbouwen wanneer informatie probleemloos kan circuleren tussen alle betrokkenen. En aangezien aardig wat informatie wordt opgeslagen in documenten is het belangrijk dat deze documenten voor iedereen op een transparante wijze toegankelijk zijn.

 

De Belgische overheid wil terecht het voortouw nemen rond open standaarden en open formaten. En daar kan ik -na een carrière van bijna 25 jaar in de software industrie waarvan de laatste 5 jaar bij Microsoft- meer dan achter staan. Getuige daarvan zijn de gesprekken die we sinds ettelijke jaren zowel lokaal als internationaal met verschillende overheden en instellingen voeren.

 

Maar de verkiezingen komen eraan en dan wordt er hier en daar wel eens wat sneller geschakeld -en vooral- gecommuniceerd. Ik had vrijdag ll. weinig problemen met wat er besloten werd maar vooral de wijze waarop de beslissing tot stand gekomen was en de wijze waarop alles gecommuniceerd werd. Er zijn immers niet alleen een aantal Microsoft haters maar ook een aantal religieuzen die geloven dat een wereld zonder Microsoft een betere wereld is en die elke opportuniteit graag benutten om dit te bewijzen. Dus was ik exact een week geleden woest … niet over het wat maar vooral over het hoe.

 

Sinds vrijdag hebben die lui zich weer eens goed kunnen uitleven. Getuige daarvan de vele zinnige en onzinnige postings op het web met hier en daar zelfs scheldpartijen en intimidaties. Zoals reeds eerder vermeld is dit de enige echte reden waarom ik op mijn blog geen commentaar toelaat. Af en toe krijg ik die onzin in mijn mailbox maar ik wil mijn blog niet laten vervuilen. Conflicten hebben echter hun voordelen; ze genereren niet alleen betere meetings maar ook hogere kijkcijfers. En zo ben ik deze laatste week van juni de 5000 hits/week gepasseerd en staat mijn teller –na 1 kwartaal bloggen– op bijna 30000 hits. Met dank aan de anti-Microsofties.

 

En vandaag ben ik zelfs trots. Trots op de manier waarop alle betrokkenen (overheid, pers en Microsoft) tijdens de voorbije dagen hebben samengewerkt om de hele problematiek en de communicatie daarrond in de juiste context te plaatsen :

  1. De Federale Overheid en Microsoft staan achter het concept van open standaarden
  2. De Federale Overheid wil open standaarden vanaf september 2008 toepassen in België
  3. Vandaag is ODF de enige erkende open standaard
  4. In de toekomst kunnen daar OpenXML en andere open standaarden bij komen

En zo ligt nu de juiste uitdaging bij de juiste mensen. Tegen september 2008 moet de overheid niet alleen de juiste processen hebben maar ook een infrastructuur die toelaat met open standaarden te werken. Aan Microsoft om tegen september 2008 niet alleen ODF te ondersteunen maar ook te bewijzen dat er naast ODF “rijkere” open standaarden nodig zijn zoals OpenXML. Aan elke dictatuur moet een einde komen maar standardisatie mag innovatie niet uitsluiten.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

30 juni 2006 21:00

 

PS The nice thing about standards is that there are so many to choose from (Andrew S. Tanenbaum)

Feesten als de beesten

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Alle 4 geslaagd

 

Met nog 1 dag te gaan in de cruciale laatste maand van het school- en Microsoft boekjaar kan ik U reeds vertellen dat iedereen binnen de familie Segers – De Groot geslaagd is :

 

  1. Hans, 19 jaar, had deze keer de eenvoudigste klus. Na een verblijf van 3 maanden in Nice en een verblijf van 3 maanden in Manchester had hij maar 1 harde opdracht –in afwachting van de start van hogere studies eind September- nl. het halen van een rijbewijs en –zoals jullie weten– rijdt hij al een paar maand rond met een tijdelijk rijbewijs.
  2. Ingeborg, 44 jaar, had een veel zwaardere klus en slaagde –con brio- in haar tweede jaar therapeutenopleiding. Het was aardig wat boeken lezen en theorie blokken maar met 3 mannen in huis was er helemaal geen gebrek aan praktijkervaring.
  3. Nils, 17 jaar, stuurde om 11u30 een SMS met de boodschap dat hij een A-attest heeft in zijn voorlaatste jaar Economie Moderne Talen. Elk jaar vraag ik me af ‘Doet hij het of doet hij het niet ?’ maar deze goalgetter slaagt er steeds in met een minimum aan inspanningen een maximaal resultaat te behalen.
  4. Bruno, 47 jaar, ontving zojuist de spreadsheet waarop Microsoft BeLux prijkt als het derde land in West Europa dat het vooropgestelde jaarbudget behaald heeft. We zitten dus boven de 100 %, we hebben België weer ons op de kaart geplaatst.

 

Bij deze mijn felicitaties aan Hans, Nils en Ingeborg. Daar bovenop mijn dank aan alle Microsoft medewerkers –zowel van buiten- als binnendienst- voor al het harde werk tijdens de voorbije dagen en 12 maanden. En als laatste een verwittiging aan alle kroegbazen in Schoten dat de familie Segers – De Groot vanavond gaat ‘feesten als de beesten’.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Diegem

29 juni 2006 19:00

 

PS Er is (bijna) geen verschil tussen een schooljaar en een zakelijk kalenderjaar. 3 vs. 4 en max. 100 vs. min. 100. Remember ?

Lees nooit alles

Beste vrienden en vriendinnen,

 

De eerste en de laatste

 

Een ervaren programmeur bij Hessenatie leerde me jaren geleden dat een computerprogramma waarschijnlijk perfect werkt indien zowel het eerste als het laatste record op de juiste manier worden verwerkt. Deze regel heb ik aangehouden bij het lezen van weekbladen. Ik denk een blad zoals Trends, Sport Magazine, Knack en Weekend gelezen te hebben na het doornemen van het editoriaal vooraan en de column achterin. De rest is voor de portefeuille van Mijnheer Rik en de papierslag van de scouts …

 

Ik ben dus een dikke fan van o.a. Piet Depuydt, Jacques Sys, Rik Van Cauwelaert, Koen Meulenaere, Tessa Vermeiren en Jean-Paul Mulders. Da’s pas literatuur, dat zijn pas opiniestukjes die je een geweten trappen. Mijn dagelijkse blog zal nooit kunnen tippen aan de wekelijkse huzarenstukjes van deze ‘besten-van-de-besten’… Een aantal heb ik al in levende lijve ontmoet maar mijn droom blijft een zeer kritisch voor- en nawoord wanneer ik begin April de eerste editie van Bruno’s Blogboek uitbreng.

 

Toch boezemen ze me af en toe schrik in. Ook Tessa vandaag weer met haar “Retour van de macho’s” vooraan in Weekend. Ik ben al blij dat ze geen melding heeft gemaakt van mijn BeF club met Freya want straks word ik nog over dezelfde kam geschoren als die overjaarse macho’s zoals Jean-Claude Van Cauwenberghe en Jeff Hoeybergs.

 

Dat zou pas een afgang zijn. Binnen Microsoft wordt ‘diversity’ immers hoog in het vaandel genomen met als resultaat dat ons directiecomité bijna een 50/50 vertegenwoordiging van mannen en vrouwen heeft. En binnen deze groep hadden we begin deze week juist een discussie dat het machogedrag van quantiteit i.p.v. qualiteit, van druk bezig i.p.v. goed bezig, van oppervlakkigheid i.p.v. diepgang en vooral van praten i.p.v. luisteren dringend moet omslaan. Retour van de macho’s ? Niet bij ons.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

28 juni 2006 23:55

 

PS Macho does not prove mucho – Zsa Zsa Gabor. Snel gevonden via MSN Search.

De avonturen van Quick en Flupke

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Deel 1 : Eenvoud maakt Macht

 

Wie onder ons herinnert zich de striphelden Quick en Flupke, 2 Brusselse straatbengels die door Hergé werden geschapen in 1930 ?

 

Sinds Bruno’s Blogboek dd. 13/04 kennen jullie mijn sympathie voor onze Staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne en zijn strijd in Brussel voor meer eenvoud in ons leuke landje. Ook ik heb er dagelijks alle plezier in om in Brussel te vechten voor meer eenvoud binnen ons leuk bedrijfje voor klanten, partners en medewerkers. Niet altijd eenvoudig binnen een multinational. Zin voor eenvoud en ons amuseren in Brussel hebben we alvast gemeen. Zoals Quick en Flupke.

 

Maar daarnaast willen we –Hergé indachtig- België op de kaart plaatsen. Eigenlijk zou ons land het Hong Kong van Europa moeten worden: een klantvriendelijke overheid, lage belastingen, migranten die welkom zijn als ze veel willen werken en ondernemers die niet pleiten voor protectionisme maar voortdurend nieuwe producten onderzoeken en lanceren. Geen negativos die constant klagen over de hoge loonkost en al die andere dingen. Wel positivos die geloven dat België een aantal unieke troeven heeft waaronder bvb. onze drang naar vereenvoudiging, ons aanpassingsvermogen en ons besef dat we moeten veranderen om competitief te blijven in deze globale wereld.

 

Dat de Belgische overheid uniek is met de electronische identiteitskaart, met het rijksregister en met de kruispuntbank voor ondernemingen weten jullie wellicht al. Maar het wordt dringend tijd dat iedereen deze troeven nu eindelijk eens gaat gebruiken om oude gewoonten te stoppen, te veranderen en te vereenvoudigen. Dat doe je niet alleen, daarvoor heb je -naast een geestelijke leider-  alle ondernemingen nodig samen met een consulting bedrijf en een IT bedrijf . En daarom hebben we met het VBO, KPMG , Quick en Flupke, vandaag de Kafka Award boven de doopvont gehouden. Omdat niet de eendracht maar wel de eenvoud de macht maakt. En bedrijven die dat doen moeten in het daglicht geplaatst worden. Vive le roi, après Kafka ! We kijken alvast uit naar de vele kandidaturen.

 

Ik ben tegen al die Awards (Bruno’s Blogboek 20/06) maar een Kafka Award die we afschaffen zodra het doel bereikt is, dat lijkt me wel wat. Het weze gezegd.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

27 juni 2006 23:30

 

PS Het tweede album in de serie ‘De avonturen van Quick en Flupke’ verschijnt in November 2006. Misschien hebben we dan geen federale regering meer of geen staatssecretaris maar Kafka Awards zullen er zijn. Met prominenten. En Quick én Flupke.

Een religieuze discussie

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Voor of tegen ?

 

Zoals verwacht is op het web en in de pers de religieuze discussie losgebarsten aangaande Microsoft en Open Standaarden. Tussen de Microsoft ‘lovers’ en de Microsoft ‘haters’, tussen de leavers en de believers. Kijk maar op ZDnet.

 

Ik kan ze allebei begrijpen want tot April 2001 heb ik Microsoft ‘langs de buitenkant’ ervaren. Microsoft was toen een bedrijf dat de Harvard tactiek om strategische posities zo snel mogelijk in te nemen zeer letterlijk nam, en dit deed tegen om het even welke kost. Sinds April 2001 ben ik een insider en zie ik duidelijk dat ook Microsoft zijn lesje geleerd heeft. Indien U me niet gelooft lees dan even het boek Breaking Windows van David Bank.

 

‘Monopolist zijn is geen erg maar je als monopolist gedragen, da’s pas erg’. Microsoft weet het nu ook en staat daarom volledig achter de beweging naar Open Standaarden die toelaten makkelijk informatie uit te wisselen met andere IT leveranciers; XML, ODF, Open XML en de andere standaarden die nog gaan volgen. Want we moeten ook blijven innoveren, de Open Standaarden van gisteren zullen niet de Open Standaarden van morgen zijn. Kijk maar naar het .txt formaat …

 

Het is aan de overheid om niet 1 maar verschillende Open Standaarden vast te leggen, het is aan de IT leveranciers om niet 1 maar al deze Open Standaarden op de juiste manier te ondersteunen. Alleen zo kunnen we vandaag –en morgen- de meest innoverende e-government toepassingen opzetten samen met al onze business partners en alle andere IT leveranciers. Ik blijf uitzoeken of het besluit van de Ministerraad van vrijdag ll. dit gaat mogelijk maken in België.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

26 juni 2006 23:55

 

PS Met alle dank aan Serge van Ginderachter voor zijn originele ode Plain text is voor ouwe zakken en al mijn lezers -lovers of haters- voor het consulteren van mijn blog; meer dan 1600 hits is een dagrecord ! Zeker op een maandag …

Alles in het water gevallen

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Moet er nog water zijn ?

 

Gisteren sloot ik mijn blog af met ‘Moet er nog zand zijn ?’, vandaag heb ik een soortgelijke aanhef. Deze ochtend zijn we vertrokken vanuit Cadzand met links water, rechts water en langs boven water. Alles onder water. Zelfs het Belgisch Kampioenschap werd bijna weggespoeld.

 

Het was nochtans weer een prachtige zet van de Antwerpse city marketing boys; het BK komt naar –A- ! Voor de eerste keer een Belgisch Kampioenschap in een stad met een parcours door alle districten en achteraf rondjes door het centrum. Niet alleen Tom Boonen maar iedereen was er klaar voor. Allemaal waarschijnlijk prachtig voorbereid maar niemand heeft er iets van gezien …

 

De Belgische TV kijker –met of zonder flatscreen- kreeg niets te zien want 2 helicopters waren tijdens het opstijgen in elkaar gehaakt. Niet moeilijk want in onze stad zijn veel mensen het noorden kwijt en roept men links terwijl men rechts denkt en vice versa. Gelukkig alleen gewonden maar achteraf spijtig genoeg geen bewegende beelden.

 

De plaatselijke Antwerpse sportieve toeschouwer heeft ook niet veel te zien gekregen. De regen maakte er eerder een veldritkampioenschap van en stuurde alles in het honderd. Het zal je maar overkomen en ik wens bij deze de moedige organisatoren veel sterkte bij het verwerken van al het ongeluk dat hen overkwam. Hen valt niets te verwijten.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Schoten

25 juni 2006 23:45

 

PS Schril contrast met de Nederlandse pers na de nederlaag van Oranje tegen Portugal. Zij probeerden de scheidsrechter als zondebok aan te wijzen voor het in het water vallen van hun prestatie. Voetbal beste Nederlandse vrienden wordt gewonnen door meer doelpunten dan de tegenstander te scoren. Dixit Johan Cruijff, lijn 5 en lijn 7. Bovendien kleurt de combinatie van al die gele en rode kaarten oranje.

Ik moet 5 dagen per week knokken dus …

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Geen weekend in Knokke

 

Het is een drukke week geweest, Hans heeft wilde plannen en de examens van Nils zijn afgelopen … meer dan voldoende redenen voor Ingeborg om vlug een verblijf aan zee te boeken. En eens goed uit te waaien, te zonnen of pootje te baden.

 

Mijn ouders kenden alleen maar De Panne, ik ben er zelfs ereburger omdat ik 25 jaar aan één stuk daar mijn vakantie heb doorgebracht (volgens mij ben ik er zelfs verwekt) maar De Panne is al lang niet meer onze ‘place to be’. De Panne ligt immers aan het uiterste van de westkust. Knokke, het uiterste van de oostkust, is veel makkelijker vanuit Antwerpen te bereiken en toch zegt het mij helemaal niets. Ik moet immers al 5 dagen per week knokken en dan is een additioneel weekendje in Knokke van het goede teveel.

 

Als je de zee en de duinen wil zien dan moet je naar Cadzand gaan. Die dijk van Knokke is er voor mij teveel aan en de winkels zijn er voor mijn bankkaart teveel aan. In Knokke komen de mensen om naar elkaar te kijken i.p.v. naar de zee en naar de duinen. Vele vrienden hebben daar een appartement om al dan niet te profiteren van de lage gemeentelijke opcentiemen. Soms moet je in die appartementen zelfs bovenop de kast gaan zitten om de zee te zien. Dat hoeft voor ons niet; af en toe boeken wij last minute in Cadzand, waar er evenveel hotels als appartementen zijn. En geen dijk, maar wel een paar strandpaviljoenen en een paar winkels. In Cadzand kan je vanuit je hotelkamer de zee én de duinen zien. En eten –bij zonsondergang- in een strandpaviljoen waar ze veel meer hebben dan een ‘broodje bal’. Met zicht op zee en op de zeemeeuwen. Ongeschoren en ongekleed (ik bedoel niet opgekleed).

 

Oh ja, het Zwin ligt ook gedeeltelijk in Cadzand maar de Compagnie du Zoute stopt aan de landsgrens. Vanaf Cadzand praten mensen met elkaar, tot in Knokke praten ze over elkaar. Of over uw frigobox.

 

Tot morgen !

 

Bruno Segerssegers_bruno@hotmail.com

Cadzand Strandpaviljoen De Piraat

24 juni 2006 18:45

 

PS Sommige lezers klagen dat ze soms alleen maar de titels van mijn blog zien en niet de tekst. Wel beste vrienden een titel kan ik intikken op mijn GSM maar voor de tekst heb ik een PC nodig. En die had ik op het strandpaviljoen natuurlijk niet bij. Moet er nog zand zijn ?