In Vilvoorde een vuist maar in Vorst 1 op 4 vingers in de lucht

Deze ochtend kwamen ten noorden van Brussel aardig wat mensen bij elkaar om te gedenken dat 10 jaar geleden de Renault fabrieken definitief gesloten werden. Ze verzamelden rond ‘De Vuist’, het monumentale beeld van Rik Poot in Vilvoorde dat werd opgericht om jong en oud te herinneren aan een industrie die ooit een unieke stempel drukte op de Brusselse voorstad.

Deze namiddag hebben arbeiders en bedienden zich ten zuiden van Brussel opnieuw uitgesproken over de toekomst van de automobielassemblage in ons land. 1 of 4 stak blijkbaar de (midden)vinger in de lucht maar gelukkig maakten 3 op 4 een vuist om van VW Vorst alsnog een Audi Vorst te maken. 10 jaar na Vilvoorde werd 27 februari ook voor Vorst bijna een zwarte dag maar de (Vlaamse) vuist heeft het gehaald.

In centrum Brussel wou de Koninklijke Militaire School alsnog een zwarte dag door een eredoctoraat voor te stellen aan president Kabila. Gelukkig heeft premier Verhofstadt minister Flahaut teruggefloten. Maar niet te snel juichen want sinds Bruno’s BlogBoek dd. 26/02 weten jullie dat bij Open VLD een beslissing tijdens een weekend kan wijzigen. De Joseph hoeft dus nog niet te panikeren. Hij heeft nog een paar dagen om te bewijzen dat Congo en Flahaut met de mening van iedereen rekening houdt.

Geen zwarte dag dus. Toch even als uitsmijter –en in het zwart- een stukje van mijn lievelingsdichter Denis Nowé. Titel ? Niet Mijn job is weg, niet Mijn eredoctoraat is weg maar –zeer eenvoudig- Mijn vrouw is weg

Ik heb veel leed gehad
Want m’n vrouw heeft me verlaten. 
‘k Was bang voor het zwarte gat,
ik was in alle staten.

Maar ik heb ‘n nieuw vriendinnetje,
nu is alles weer ok. 
Het is een negerinnetje,
Dat zwarte gat, dat valt best mee.

Niks van waar hoor. Ik ga vlug bij Ingeborg kruipen. Vooraleer het hier in Schoten een zwarte dag wordt.

Bruno SegersBOA Constructor – Schoten – 27/02 – 23:30

Wie heeft het nog voor het zeggen ?

In het Sint-Jan Berchmanscollege in Merksem liepen destijds rare leraars godsdienst rond. Dhr. Van Gorp, de ‘geuppe’, die tevens aalmoezenier van de KSA was verklaarde onomwonden dat Christus de eerste socialist was. Daar zat tenminste nog enige logica achter want die andere priester, Wilfried Gonthier, zonder bijnaam en scoutsaalmoezenier, bleek een grote aanhanger van de toenmalige PVV te zijn. Je moet voor de liberalen stemmen jongens, dat is tenminste een partij zonder vakbonden. Bij de CVP en bij den BSP worden de politici steeds de les gelezen door hun achterban en zullen ze er nooit in slagen echt te regeren. Dhr. Gonthier was dan ook een telg uit een vooraanstaand Antwerps aristocratisch geslacht. Was met blauw bloed geboren.

Die vakbonden toch. Jaren aan een stuk spelden ze politici de les maar nu gaan de arbeiders bij VW Vorst in staking omdat … ze niet akkoord gaan met hun vakbonden. Waar is de goede oude tijd dat vakbondsafgevaardigden op de handen werden gedragen door hun collega’s arbeiders en verguisd door de directie ? Jaren aan een stuk werkten die délégués minstens 3 uur meer per week voor hetzelfde loon maar met jobgarantie, vandaag vragen de vakbonden in Vorst aan elke arbeider om hetzelfde te doen en plots wordt er gestaakt. Begrijpe wie kan. Voor vakbondsafgevaardigden is er blijkbaar geen respect meer.

Die PVV toch. Waar is de tijd dat Willy De Clercq de teugels van zijn partij strak in handen hield en de blauwe hengst van overwinning naar overwinning stuurde ? Vandaag is het een Open VLD waar beslissingen worden genomen, herroepen en in alle openheid gecommuniceerd. Voor het weekend trok Den Dirk de lijst in Antwerpen maar toen bleek dat alleen de blauwe Europese zetels hem interesseerden moest na het weekend plots Den Bart de lijst trekken en mag Den Dirk duwen. Dat Bart graag Mechelen blauw kleurt en niet het federale parlement zullen ze volgend weekend wel ontdekken. Begrijpe wie kan. Voor weldoordachte partijbeslissingen en –communicatie is er blijkbaar geen plaats meer.

Bruno SegersBOA Constructor – Schoten – 26/02 – 20:30

Au boulot ! Aan het werk !

Uit het SERV rapport van 2006 weten we dat in België slechts 45,7% van de +55 nog actief (categorie 55 – 65) zijn en daarmee behoren we tot de laagste van Europa. Zoals altijd doet Vlaanderen het stukken beter met 45,9%. Gelukkig dat cijfers niet worden afgerond.

Een duidelijk voorbeeld van de pot die de ketel verwijt enz … (of hoe klinkt dat in het Frans ?). Het gaat al lang niet meer over Vlaanderen vs. Wallonië maar over Vlaanderen en Wallonië vs. de rest van Europa.

Dus aan al die Vlaamse en Waalse 55 plussers maar één slogan voor morgen maandag. Au boulot ! Aan het werk !

Bruno SegersBOA Constructor – Schoten – 25/02 – 11:30

 

Over brede Waalse wegen

Vandaag en morgen hadden we gepland het weekend door te brengen met een bende Vlamingen in Wallonië. Maar omwille van een last-minute verandering is de bende zonder ons beide vertrokken. Het is dus geen bende meer; het is een leuke groep welopgevoede Vlamingen. En Vlaamse grappen over Waalse toestanden gaan nu via mijn blog de ether in.

Jean-Claude Van Cauwenberg komt op bezoek bij Guy Spitaels in zijn riante villa. Guy, vertel eens, waar haal je al dat geld vandaan om zo’n villa te bouwen? Guy doet zijn kameraad door het venster kijken naar de autostrade in de verte: Zie je die drievaksautostrade?, zegt Guy. Maar er zijn slechts twee vakken zegt Jean-Claude. Voilà, antwoord Guy.

Twee jaar later nodigt Jean-Claude de intussen ex-politicus Spitaels uit in zijn majestueuze villa. Het is nu aan Guy om te polsen naar de bron van al die weelde. Wel, zegt Jean-Claude aan Guy, ziet ge de autostrade daar? Nee, zegt Guy. Voilà, antwoord Jean-Claude. Ge ziet, kameraden leren snel.

Hopelijk zijn de autostrades berijdbaar. Ik ben benieuwd of de groep op hun Waalse bestemming zal geraken. Morgen volgt in elk geval een Waalse grap over Vlaamse toestanden.

Bruno SegersBOA Constructor – achtergebleven in Schoten – 24/02 – 12:45

De string van een paar miljoen (Data News dd. 23/02)

Mijn derde maandelijkse column zoals vandaag verschenen in Data News en zoals aangekondigd na de Fedict nieuwjaarsreceptie.

Al jaren vertel ik aan vriend en vijand dat ons dierbaar België het best gewapend is om dé showcase te worden aangaande e-government. Elke burger is hier voorzien van een identiteitskaart en de staat heeft een uniek rijksregister waar alle informatie wordt opgeslagen. Indien we erin slagen beide componenten op een professionele manier te informatiseren dan kunnen we zeer snel een resem nieuwe toepassingen uitrollen waarvan de burger versteld zal staan.

In het verleden werd het rijksregister door vele criticasters onderuit gehaald als de bottleneck bij het uitrollen van diensten naar de burger maar in de nieuwe e-government wereld wordt het rijksregister het zenuwcentrum. Ambtenaren die jaren aan een stuk verguisd werden door federale, regionale en lokale besturen zullen binnenkort gelauwerd worden voor hun buitengewone bijdrage aan de nieuwe electronische maatschappij. Het rijksregister zal de eerste publieke instelling zijn waar het woord ambetantenaar definitief kan geschrapt worden.

En met de vervanging van onze identiteitskaart door de electronische identiteitskaart loopt alles op wieltjes sinds grote IT manitou Bill Gates zich er persoonlijk is mee komen bemoeien. Te pas en te onpas was er kritiek op de nieuwe electronische pas. Zo ontbrak bijvoorbeeld het adres en de naam van de echtgenote. Weinigen beseften echter dat de electronische identiteitskaart alleen de vaste gegevens zoals naam en geboortedatum moet bevatten en dat adres en ook de naam van de echtgenote (sic Ingeborg) variabele gegevens zijn die niet op de kaart maar in het rijksregister thuishoren. Alleen Bill had onmiddellijk begrepen hoe strategisch de Belgische overheid bezig was met het uitrollen van de eID. Ik zal me steeds zijn spontane reactie herinneren toen ik hem voor de eerste keer met het concept confronteerde tijdens een Microsoft country managers meeting. Wow, this is a unique vision, good for the public sector and good for Windows’. Bill zag natuurlijk al de dollars in zijn ogen wanneer met dit type kaart ook komaf zou kunnen gemaakt worden met de vele verschillende paswoorden die de ICT wereld teisteren. Hasta la Vista met die kaart en Bill kwam naar België om aan de pers en het land eindelijk eens duidelijk te maken dat het kleine België een wereldwijde voortrekker was geworden in e-government. Bill denkt niet meer aan taarten maar aan (eID) kaarten wanneer het woord België of Brussel valt.

Een paar jaren zijn intussen verstreken. Staatssecretaris Peter Vanvelthoven is intussen gepromoveerd tot Minister (een foto met Bill doet altijd wonderen) en naast het Schotense afvalcontainerpark hebben ook de banken en de notarissen het nut van eID ontdekt. Zo meldde ik mij onlangs aan bij de notaris voor een belangrijke erfenis. Mijn naam is Bruno Charlotte Hector Segers maar bij het inlezen van mijn eID bleek ik nu Bruno Charlotte te heten. De naam van mijn dooppeter was weggevallen. Mijn meter Charlotte hield jaren café aan de Antwerpse kade, is al lang overleden en heeft –buiten leeggoed- niet veel nagelaten maar mijn peter Hector dat was een ander verhaal. En juist dat verhaal waren we op dat moment bij de notaris aan het bespreken. Onmiddellijk werd de hele transactie stopgezet want je kan toch geen schenking doen wanneer jouw naam op het paspoort van het petekind verdwenen is ?

Op de Fedict nieuwjaarsreceptie ben ik op onderzoek uitgegaan. Sommige ambetantenaren stuurden me van het kastje naar de muur maar een paar ambtenaren wezen duidelijk naar het rijksregister, het zwarte schaap van toen, dat een te korte string voorzien had voor de namen van peter en meter. Sinds een maand circuleert daar nu een dossier over … de string van een paar miljoen … Ik wacht op compensaties !

Bruno Segers

Vrijbuiter en bloggende BOA (Bestuurder, Ondernemer, Adviseur)