Tijd voor bezinning

De Gentse Feesten zijn sinds vannacht afgelopen. Geen files op de Antwerpse Ring, weinig wagens op de parking in Kontich en een minimum aan transacties op Euronext. Iedereen heeft blijkbaar vakantie genomen; zowel klanten, personeel als aandeelhouders. Eindelijk even tijd om te bezinnen en ‘waarde te creëren in het bedrijf’ …

Er zijn vele mogelijkheden maar er is slechts één waarde die telt; de aandeelhouderswaarde want aandeelhouders zijn de eigenaars van het bedrijf. Raymond van ‘t Groenewoud weet al jaren dat artiesten maar één ding willen (je veux de l’amour) en aandeelhouders zijn soortgelijke artiesten die –terecht- maar één ding willen. Zij willen groei. Van de omzet. Van de marge. Daarom deze week –in alle stilte, terwijl iedereen in vakantie is- vele vergaderingen om de juiste dingen juist te doen, voor alle aandeelhouders. Want Real Software moet groeien, tout de suite, pour toujours.

Vergaderingen, vele vergaderingen en discussies, om de neuzen in dezelfde richting te zetten. En steeds dezelfde nagels te blijven kloppen. Want de logica is zeer eenvoudig :

1)       bestaande klanten moeten elke dag tevreden zijn

2)       tevreden klanten plaatsen meer bestellingen

3)       tevreden klanten overtuigen andere prospects om te bestellen

4)       meer bestellingen betekent meer groei

5)       groei betekent meer mogelijkheden voor het personeel

6)       meer mogelijkheden zorgt voor tevreden personeel

7)       tevreden personeel zorgt voor tevreden klanten

8)       ga terug naar 2

Alleen als iedereen de eerste stap zet kunnen we echte aandeelhouderswaarde creëren. Zodra het personeel dus beseft dat hun salaris betaald wordt door de klant kunnen de aandeelhouders op beide oren slapen. Mijn advies aan aandeelhouders ? “Investeer in bedrijven met lege parkings en volle orderboeken i.p.v. in bedrijven met volle parkings en lege orderboeken”. En Real Software ? Wij hebben een zeer kleine parking ! 

Morgen Maandag … wat vieren we op 21 juli ?

“Wat vieren we eigenlijk op 21 juli ?”, was de vraag aan vele politici op onze nationale feestdag. Ooit dacht ik dat we op 21 juli nog steeds een dagje vrij kregen omdat we meer dan 175 jaar geleden de Nederlanders terug naar huis hadden gestuurd. Niets is blijkbaar minder waar; we herdenken immers het feit dat Leopold I de grondwettelijke eed aflegde in 1831. Tja, je kan ook niet alles weten in dit land. Kandidaat premier Yves Leterme verwarde de Brabançonne met de Marseillaise en kroonprins Laurent verscheen in maatpak op het defilé omdat –ondanks alle dotaties- zijn uniform van de zeemacht te klein was geworden. Met deze kennis van zaken hebben we zelfs op 21 juli 2008 nog geen nieuwe regering … Op naar een nieuwe werkweek dus.  

De Skat is in ’t stad

Ik zag het schip enkele jaren geleden voor de eerste keer in Kopenhagen. Grijs met een grote radar bovenop en een groot nummer achterop doet vermoeden dat het een oorlogsschip is maar het betreft hier één van de grootste privé jachten te wereld. En nu ligt het daar te pronken in de buurt van het Antwerpse eilandje; de Skat is in ’t stad ! Skat is het Zweedse woord voor ‘schatje’ en betekent tegelijkertijd belasting …

De eigenaar van deze overgedimensioneerde roeiboot is de excentrieke Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst Charles Simonyi. 2007 was een druk jaar voor Charles want naast de vele filantropische projecten vond hij in februari een nieuw lief en kwam hij in april aardig van de grond met een stapje in de ruimte. Welverdiende ontspanning voor deze super-intelligente wetenschapper die sinds 30 jaar de toon aangeeft aangaande software ontwikkeling en software architecturen. In het Xerox PARC research labo ontwikkelde hij de techniek van metaprogramming en bouwde hij ervaring op met object-oriented programming. Technieken die hij gedurende 20 jaar verder optimaliseerde als hoofd van de ontwikkeling van Word en Excel, de 2 cash-cows van Microsoft. Flinke kippen die ook voor Charles geen windeieren legden. Vandaag staat de man aan het hoofd van Intentional Software om de revolutionaire technieken van intentional programming verder te ontwikkelen en te commercialiseren.

Waarom is de man in Antwerpen ? Om een bolleke te komen drinken ? Of mosselen op Sint-Anneke te eten ? Om te tanken ? Om de nieuwe huiscartoonist van DataNews wat te inspireren ? Of om even te checken of de intenties van Real Software goed zijn ? Ik weet het ook niet. 

(on)aangename kennismaking

Beste Theo,

Toen ik in het voorjaar van 2003 –zoals afgesproken- de eerste draft ontving van uw essay Kennis Maken over het uitbouwen van een kenniseconomie in Vlaanderen was ik in de wolken. Zelden zag ik een visie en een actieplan zo kort, krachtig en leesbaar samengevat. Daarom antwoordde ik onmiddellijk positief op uw vraag om de publicatie en de communicatie van dit werk via mijn toenmalige werkgever te sponsoren. Nog steeds koester ik mijn persoonlijk, door U gesigneerd, exemplaar met de uitzonderlijk wijze woorden "Aan Bruno Beerschot, Met dank voor je steun in moeilijke tijden. Je stijl en respect voor integriteit en ethiek inspireert. Theo, 23/4/2003"

In de zomer van 2003 heb ik datzelfde boek als relatiegeschenk (en verplichte vakantielitteratuur) naar aardig wat business relaties en politici gestuurd om een breder draagvlak te creëren voor de aangehaalde problematiek. Samen maakten we ook deel uit van de eerste Raad van Bestuur van het IBBT dat opgebouwd werd rond de pijlers e-health, e-government, media en logistiek/mobiliteit. Niet toevallig de polen waarvan u melding maakt om zo kennis op te bouwen en te verankeren in onze regio. Via mijn blog refereerde ik herhaalde malen en in verschillende omstandigheden naar uw standaardwerk om iedereen aan te tonen dat het vijf voor twaalf is :

·        Ter gelegenheid van de lancering van het Voka plan op 17 oktober 2006 maakte ik een duidelijke verwijzing naar uw visie die reeds in 2003 werd gelanceerd

·        Op 30 juni 2007 maakte ik nogmaals een verwijzing naar deze unieke visie ter gelegenheid van een korte publicatie over kenniseconomie en informatiemaatschappij

Sinds 2003 ben ik dus de promotor bij uitstek, niet alleen van dit werk maar ook van uw meer dan juiste visie die nog steeds brandend actueel blijft en vraagt naar een doorgedreven uitvoering. Onlangs maakte ik nog melding van uw kwaliteiten bij Minister Moerman die nu ook persoonlijk kennis heeft gemaakt met Kennis Maken.

Recentelijk promootte ik het boek spontaan bij 2 journalisten van De Morgen toen tijdens een persoonlijk interview bleek dat dit referentiewerk bij hen nog steeds volledig onbekend was. Dat het gesprek plaatsvond in de kantoren van Real Software was een ongelukkige samenloop van omstandigheden die voor enkele onaangename uitspraken zorgde in het artikel van de zaterdageditie van De Morgen op 7 juli. Dat de jongens van De Morgen meesters zijn in het plaatsen van koppen en citaten –al dan niet in de juiste context- heb ik in december zelf mogen ondervinden. Toch is het is nooit mijn bedoeling geweest u persoonlijk te kwetsen. Indien dat het geval zou zijn bied ik u bij deze mijn welgemeende excuses aan.

Weet, beste Theo, dat ik u blijf respecteren als een voortrekker van de kenniseconomie in Vlaanderen. Misschien heb ik een vriend kwijtgespeeld maar u hebt er in elk geval vele lezers bij gewonnen … Want voor mij moet iedereen –jong en oud, bedrijfsleiders en politici- kennis maken met Kennis Maken. Alleen zo kunnen wij échte vlaggenschepen te water laten die onze kennis in Vlaanderen verankeren en buiten Vlaanderen verzilveren. Niet alleen Nederland heeft immers recht op een Zilverenvloot.

Misschien kunnen we ooit nog eens samenwerken aan de tweede uitgave van Kennis Maken.

Met de meeste hoogachting,

Bruno

Over zoon Nils, lezers van mijn blog en journalisten van De Tijd

Na de humaniora en voorafgaand aan hogere studies een maandje als werkstudent heeft zo zijn voordelen dachten wij. Er wordt aardig wat gepraat over studiekeuzes maar hoe kan je nu een studierichting kiezen als je nog niet weet hoe een ‘echte’ werkomgeving eruit ziet ? Zoonlief Nils ziet zijn vakantiewerk duidelijk als een manier om wat geld te verdienen terwijl wij hopen dat er ook iets wordt opgestoken over de werkomgeving. En zo geschiedde. Nils heeft de voordelen van de prikklok ontdekt. Terwijl mijn vriend Rudy Aernoudt deze toestellen systematisch laat verwijderen op de Vlaamse Gemeenschap en laat overplaatsen naar het Kafka museum of naar Bokrijk maakt onze zoon handig gebruik van dit technologisch hoogstandje. Voor een werkstudent is immers wat hij moet doen niet zo belangrijk, wel de manier waarop. Gewoon doen wat hij moet doen, en dat binnen de vastgestelde uren. “Vroeg opstaan ?”. “Dat is geen probleem”, zegt Nils, “maar wakker blijven, dat is de uitdaging”. Ik zal eens kijken of ik nog ergens een tikklok met alarm op de kop kan tikken.

Tja, mijn blog leest hij sowieso niet. Geen erg, want blijkbaar zijn er veel meer lezers dan ik dacht. Een schrandere lezeres maakte mij erop attent dat zelfs de journalisten van De Tijd mijn blog nauw opvolgen. Of hoe kan het anders verklaard worden dat vandaag plots een artikel verschijnt over een onderzoek van de redactie waaruit blijkt dat zeven van de achttien Belgische Bel20 bedrijven geen enkele buitenlandse manager aan boord hebben ? Lees mijn Morgen Maandag van de voorbije week er nog maar eens op na.

Dit is dé job als u carrière wil maken in “The Flat World”

The world is flat. Dat weten mijn lezers. Via Bruno’s BlogBoek worden zij regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en vooral … nieuwe jobs. Enkele maanden geleden lanceerde ik het idee van een Vice President per TimeZone en ik wacht nog steeds op een lezer die me zijn businesskaart toestuurt. Vandaag heb ik echter iets nieuws ontdekt; een Amerikaanse multinational die op zoek is naar een “Country Owner” met volgende specificaties :

– higher education in Accounting or equivalent in related work experience. Solid Accounting experience of 10 years or more.
experience in several accounting departments: accounts receivables, account payable, fixed asset management and general ledger. Experience in USGAAP, Legal GAAP and DB Corporate financial procedures. Basic experience in Group reporting over BCS
experience in monthly, quarterly and year-end-closing and reporting
a solid knowledge of SAP in FI, CCA, AM, COPA and basic knowledge of the accounting processes of other SAP modules: SD/MM or similar programs
adequate level of communication skills
good leadership skills
negotiations skills
quality and result oriented

Travel percentage is 5 %. The country owner travels on regular (monthly base) to the country organization. Some specific issues may require higher management assistance.

Het komt er gewoon op neer dat de Country Manager -die reeds gedegradeerd was van baron tot hotelier in zijn landelijk imperium- nu ook formeel een collega, een alter-ego,  krijgt op het wereldwijde hoofdkwartier. Vroeger zaten kasteelheer en rentmeester nog samen maar we zijn de middeleeuwen blijkbaar ontgroeid.  Het leven van de kasteelheer, de Country Manager, wordt nu volledig bepaald door de rentmeester, de Country Owner, die zonder enige culturele kennis van zaken maar wel op basis van cijfers bepaalt en controleert wat er in een land gebeurt. Oh ja, er is toch nog een beetje goed nieuws. De Country Owner spendeert 5 % van de werktijd in zijn/haar country. Waar is de tijd dat een Country Manager 5 % van de werktijd spendeerde op het hoofdkwartier ? En wat wil men suggereren met “higher management assistance” ? De weg vinden van de luchthaven naar het lokale filiaal misschien ?

Morgen Maandag … Zelfs Jean-Luc Dehaene ziet het niet zitten

Eerst ging hij klaar zijn tegen 21 juli maar vandaag zorgt hij voor dé vraag op de lippen van vriend en vijand. “Is informateur Jean-Luc Dehaene een week vroeger gestopt dan voorzien omdat hij klaar was met zijn werk of omdat hij het niet meer zag zitten ?” Zoals steeds kent alleen het Hof het Antwoord maar plots is Yves Leterme formateur. Eén ding staat vast, Leterme zal moeten werken op 21 juli want hij heeft op 11 juli al een dagje vrij genomen.