Uit de tijd toen de paus nog niet geloofde in Twitter

De Maya’s hebben gelijk, de wereld zal vergaan op 21 december 2012. Gisteren werden de eerste voortekenen gegeven. Electrabel begint plotseling tarieven te verlagen en De Morgen beschouwt een twitterende paus als wereldnieuws. We zijn inderdaad gek geworden.

Omdat we nog maar een week te leven hebben wil ik al mijn SmoelBoek studentenvrienden en -vriendinnen onderstaande tweet van zeereerwaarde heer Van Wayenberg uit 1936 niet weerhouden. De vice-rector van de Leuvense Alma Mater stuurde zijn herderlijke schrijven ter publicatie naar het Leuvense studentenblad “Ons Leven” voor verdere verspreiding. @Pontifex avant-la-lettre. Geniet ervan. Men twittere het voort.

Betrekking tussen Studenten en Meisjesstudenten.

Het wordt de heren studenten op het hart gedrukt dat zij hier te Leuven aan de Hogeschool gekomen zijn eerst en vooral om te studeren en dat zij vooral niet uit het oog mogen verliezen de goede en prijzenswaardige raadgevingen welke zij van hun collegeprofessoren ontvingen. Deze raadgevingen kunnen we herleiden tot deze drie grote deugden: studie-ijver, soberheid, kuisheid. Zolang zij aan de vaderlijke zorgen van de bisschoppelijke en andere colleges toevertrouwd waren, was het grootste gevaar deze tijden, namelijk de VROUW, voor hen een gesloten boek. Aan de universiteit gekomen, staan zij alleen tegenover dit gevaar. Daarom wees op uwe hoede. De meisjesstudenten, komende uit de pensionaten, geleid door onze onovertrefbare religieuzen, opgebracht in de vrees des Heren, komen hier aan onze universiteit te staan te midden van een vreemde, ja vijandelijke wereld.

Daarom zeg ik tot hen: “ Weest indachtig de parabel der wijze en dwaze maagden en zorgt dat uw olielamp steeds blijft branden. Dit gezegd zijnde, verzoek ik goede nota te willen nemen van het volgende: Het is den studenten en meisjesstudenten ten strengste verboden samen op straat te wandelen, met mekaar andere dan wetenschappelijke gesprekken te voeren, en dan moeten deze gesprekken tot een minimum herleid worden. De meisjesstudenten zijn verplicht steeds uiterst zedig gekleed te zijn, liefst donkere kleuren. Korte mouwen zijn ten strengste verboden evenals decolleté, geverfde lippen, gepoederde wangen en gepolierde nagels, want alle uiterlijk schoon is verderfelijk voor den Heer. Het dragen der pet is geoorloofd, zijnde dit ook door mijn voorganger, maar er weze op gedrukt dat koketterie uit den boze is. De Eerwaarde Moeder Oversten der onderscheiden pedagogieën worden dringend verzocht zich ervan te vergewissen dat de meisjesstudenten, alvorens ’s morgens de pedagogie te verlaten, aan al deze vereisten te voldoen.

Gedrag op Straat.
De meisjesstudenten gelieven steeds met twee over straat te gaan. Zij zijn verplicht steeds den kortste weg te nemen naar de respectievelijke leslokalen. Zij nemen te allen tijde een zedige houding aan en stellen zich hierbij als voorbeeld de religieuzen en priesterstudenten. Onnodig te herhalen dat het nooit mag gebeuren dat zij met studenten samen naar de cursus gaan of dezelfde verlaten. Uitzondering wordt gemaakt voor eventuele secretaressen van faculteitskringen. Professoren, zo wereldlijke als geestelijke worden aanzien als neutrale wezens, tenminste gedurende de uren dat zij les geven. Hetzelfde geldt echter niet voor de assistenten die gebonden zijn door deze schikkingen.

In de cursus.
De meisjesstudenten zullen vooraan zitten. Zij zullen door hun houding, hun naarstigheid en stilzwijgendheid hun aanwezigheid doen vergeten aan de studenten, voor wie zij geen afleiding mogen betekenen in het ijverig volgen van de geleerde woorden der heren professoren.

Vergaderingen.
Het is de meisjesstudenten toegelaten de verbondsvergaderingen, opvoeringen Vlaams Volkstoneel, doopavonden en vergaderingen der faculteitskringen bij te wonen. Echter moeten zij in alle omstandigheden ten laatste om 22 u.15 de vergadering verlaten ten einde te 22 u.30 in hun respectievelijke pedagogieën terug te zijn. In de verbonds- en andere vergaderingen zullen de meisjesstudenten tesamen op de eerste rijen plaats nemen. Na hen zullen de priesterstudenten en paters zich neerzetten, dan eerst zullen de studenten komen opdat het goed weze dat er op de vergaderingen een neutrale zone weze tussen beide geslachten.

In de bibliotheek.
In afwachting dat er een speciaal lokaal ter beschikking van de meisjesstudenten gesteld wordt, zullen de plaatsen bezet worden, en om dezelfde reden als hierboven vermeld. Zijn nog verboden, bioscopen, dancings, patisserie’s, drank- en eetgelegenheden, kroegen en andere wereldse lokalen, verder wandelingen op de vesten of naar de Zoete Waters. Ook herinneren wij er de studenten aan dat het ten strengste verboden is,’s avonds concerten, ’t zij muzikale of vocale te gaan brengen aan de onderscheiden pedagogieën, of kreten te uiten of de huisbel te doen rinkelen. De pedagogieën zijn huizen des vredes en der stilte.

Bezoeken.
Het is den meisjesstudenten thans verboden hun broeders studenten op hun studiekamer een bezoek te brengen, onnodig hier te zeggen dat het op straffe van wegzending verboden is een bezoek te brengen aan studenten met wie men in geen familiebetrekking staat. Wanneer een studentin in de pedagogie in uitzonderlijke gevallen bezoek ontvangt van een mannelijk wezen, dan zullen den Eerwaarden Zusters, belast met de orde, er voorzorgen dat zij steeds op behoorlijke afstand blijven. Ik bedoel hier het meisjes- studente en haar bezoeker, liefst zullen zij aan weerszijden van een tafel plaats nemen. Het is ook noodzakelijk dat een Eerwaarde Zuster discreet deze bezoeken volgt. Het weze de Zeer Eerwaarden Moeder Overste der onderscheiden pedagogieën op het hart gedrukt mij die meisjesstudenten te signaleren die een uitzonderlijk groot aantal brieven ontvangen. Ook dienen zij er streng de hand aan te houden dat op de kamers der meisjesstudenten geen mannelijke foto’s of dergelijke de austeriteit dezer plaatsen storen. Moest het geval zich voordoen dat een meisjesstudente andere dan wetenschappelijke betrekkingen onderhoudt met een student, dan moet mij dit onmiddellijk medegedeeld worden, opdat dadelijk de nodige maatregelen zouden getroffen worden om beide verdwaalden terug op het rechte spoor der deugd te brengen. Indien deze schikkingen met tucht en liefde gevolgd worden, dan zullen we gelukkig zijn het onze ertoe bijgedragen te hebben om te komen aan onze geliefde Alma Mater tot de strenge, scherpe en weldoende scheiding der geslachten.

Gedaan ten Vice-Rectoraat
St. Michielsstraat , Leuven
10 November 1936.

3 gedachtes over “Uit de tijd toen de paus nog niet geloofde in Twitter

  1. En zeggen, dat heden zogenaamd progressieve geesten alles toelaten, ja zelfs stimuleren met hunne woorden en geldelijken steun van de algehele gemeenschap, om naar dezen tijd terug te gaan. (Kwestie van in de stijl te blijven :-))

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s