Open brief aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering

Geachte minister-president, beste Geert,

Screen Shot 2018-07-20 at 13.47.19

Het wordt dit jaar een niet alledaagse Feestdag van onze Vlaamse Gemeenschap.  

Vele sportieve Vlaamse Leeuwen zullen dinsdag en woensdag immers feestend als Rode Duivels door het leven gaan. Het wordt geen evidentie toespraken te houden voor een publiek waar de driekleurige schmink op de wangen hangt of waar de adem naar Belgium (de tijdelijke naam van Jupiler) ruikt. Bijna iedereen zal u doen twijfelen waar alle Vlaamse handigheid gebleven is om onze zuiderburen simpeltjes met een goedendag te verwelkomen en vervolgens in de vernieling te hakken. De spelregels zijn intussen lichtjes gewijzigd,  de tegenstrever is dezelfde maar in 1302 werd dé match gespeeld in Kortrijk en niet in het verre Sint-Petersburg. Daar houdt elke vergelijking echter op.

Op 10 juli 2018 supporteren miljoenen Vlamingen overal ter wereld voor 11 Belgen in Rusland maar op 11 juli 1302 streden meer dan 9000 Vlamingen met een totaal verschillende achtergrond voor hun gemeenschappelijke zaak in hun eigen regio. Iedereen op het slagveld, geen 11 duurbetaalde elitesoldaten. Binnen- of buitenlandse media en supporters waren er niet, alleen de passie van een volk voor zijn toekomst stond op het spel. Tijd voor mediatiseren, manipuleren en populisme was er niet; de Franse ridders moesten buiten, hoe sneller hoe liever. En zo geschiedde. Want als het nodig is kunnen Vlamingen echt, hecht en efficiënt samenwerken. Er moet alleen een vreemde bezetter in de buurt zijn …

Over die samenwerking gaat het in deze open brief. De voorbije jaren (2017 2016) publiceerde ik ter gelegenheid van 11 juli telkens opiniestukken rond internationalisering en digitalisering om aan te geven hoe de daarmee samenhangende groei kan zorgen voor meer welvaart en welzijn in onze regio. Met internationalisering gaan we jaarlijks vooruit op de Europese index, met digitalisering worden we ingehaald op soortgelijke Europese indexes omdat andere regio’s het systematisch beter doen. 

Flanders is inderdaad -letterlijk en figuurlijk- “the top part of Belgium” want export neemt jaarlijks toe en buitenlandse investeerders weten onze regio meer dan ooit te vinden. Daarnaast haalt Flanders Investment & Trade, de “spin in het web” rond de internationalisering van de Vlaamse economie de hoogste klantentevredenheid van alle overheidsinstellingen. Maar een Smart Flanders, een Slim Vlaanderen, een regio die het voortouw neemt met de digitale transformatie zijn we volgens de Europese Index voor Digitale Economie en Maatschappij helemaal niet. Voor meer details en objectieve gegevens verwijs ik graag naar de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) Visienota van 17 januari 2018 aangaande “De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda”  en de recente Aanbevelingen & Acties van 4 juli 2018. De SERV blijft terecht pleiten voor de noodzaak van een digitale agenda voor Vlaanderen en rekent op de Vlaamse Regering om een digitale versnelling te nemen.

Natuurlijk ben ik op de hoogte van de goedbedoelde individuele initiatieven vanuit de verschillende beleidsdomeinen maar digitale transformatie is een transversale opdracht die het silo en (kleinschalig) hokjesdenken dient te overstijgen. Ik citeer vanuit het SERV document: “Geen enkele actor zal alleen in staat zijn om de ‘job transition’, ‘reskilling’, ‘digital ecosystem’ of ‘internet-of-things’ tot een goed einde te brengen. Dat kan enkel door wederzijds vertrouwen en intense samenwerking, over sectorgrenzen heen, tussen overheid, sociale partners, werkgevers, zelfstandige ondernemers, werknemers, kennis- en onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties, tussen overheden onderling, enz. Zij moeten nog meer de krachten bundelen en kennis en informatie delen”. Einde citaat.

Politici blijven -tegen beter weten in- geloven dat ze toch goed bezig zijn omdat ze allemaal in hun domein een aantal niet op elkaar afgestemde digitale activiteiten ontwikkelen. De prijs van de grootste digitale onzin gaat naar een gemeentelijke schepen die onlangs verklaarde dat zijn dorp een Smart City strategie heeft omdat ze slimme vuilnisbakken gingen uitrollen. Of wat over de gedachte dat “mobility-as-a-service” (het digitale openbaar vervoer) voor sommigen plots een stedelijke en geen gewestelijke materie is?

We zijn dus vandaag met digitalisering dezelfde denk- en doefouten (incl. compromissen en besluiteloosheid) aan het maken zoals in het verleden met de Antwerpse ringproblematiek en de daarmee samenhangende mobiliteit in Vlaanderen. De digitale koterij tiert welig en we stevenen af op een digitaal infarct voor Vlaanderen. Met als resultaat de aanstelling van een intendant om de digitalisering van Vlaanderen -eindelijk- te orchestreren. L’histoire se répète. We hebben daarom dringend een Vlaamse digitale bouwmeester nodig of een Vlaamse minister van de Digitale Agenda; anders wordt het inderdaad een intendant voor digitalisering in 2025.

Mag ik u daarom, ter afsluiting van deze open brief, vragen nog tijdens deze legislatuur een Staten-Generaal aangaande de Digitalisering van de Vlaamse Overheid, Maatschappij en Economie bij elkaar te roepen? Er is nood aan één digitale beleidsagenda voor Vlaanderen en er moet dringend aangegeven worden wie de eindregisseur en de centrale actor is in dit digitale transformatieproces. Samen met de SERV en alle andere belanghebbenden beseffen we ten volle dat de huidige Vlaamse Regering hierop geen antwoord kan geven maar het bijeenroepen van een Staten-Generaal tijdens deze legislatuur zou alsnog zeer beleidsvoorbereidend kunnen werken zodanig dat de nieuwe Vlaamse Regering kan starten met een digitale beleidsagenda als een integraal deel van  haar regeringsverklaring.

Een duidelijk antwoord op bovenstaande vraag en een persoonlijk engagement van uwentwege rond het opzetten van deze Staten-Generaal zou het mooiste geschenk zijn op deze niet alledaagse Feestdag van onze Vlaamse Gemeenschap. Ik ben er immers van overtuigd dat naast de SERV partners (incl. Voka en Unizo) niet alleen vele burgers en bedrijven maar ook Agoria Vlaanderen, Informatie Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse ICT-organisatie (v-ICT-or), de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen samen met vele andere belanghebbenden op zoek zijn naar dit soort katalysator én accelerator.

Bruno Segers – Voorzitter Flanders Investment & Trade

(Deze bijdrage verscheen onder de titel “Minister-president Bourgeois, toon dat het menens is met digitalisering” op 10 juli 2018 in De Tijd online)

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s